TAZKIRAH : SYUKUR BUKAN HANYA UCAPAN ALHAMDULILLAH

TAZKIRAH : SYUKUR BUKAN HANYA UCAPAN ALHAMDULILLAH

Syukur yang tepat, bukan hanya pandai mengucapkan alhamdulillah. Sudah semestinya, syukur itu diwujudkan dalam amalan.
Cuba perhatikan ibarat syukur yang diungkapkan oleh Ibnul Qayyim,
“Syukur itu dengan hati, dengan tunduk dan merasa tenang. Syukur itu dengan lisan, dengan memuji dan mengakui. Syukur itu dengan anggota badan, iaitu dengan taat dan patuh pada Allah.” -(Kitab Madarij As-Salikin, 2: 246)
Seorang yang dikenali dengan sifat zuhud di masa silam, iaitu Abu Hazim menyatakan tentang bersyukur dengan anggota badan adalah,
“Engkau menahan anggota badanmu dari maksiat dan engkau gunakan dalam ketaatan pada Allah.”
Abu Hazim juga berkata,
 “Siapa saja yang bersyukur dengan lisannya, namun tidak bersyukur dengan anggota badan lainnya, itu seperti seseorang yang mengenakan pakaian. Ia mengambil hujung pakaian saja, tidak ia pakaikan seluruhnya. Maka pakaian tersebut tidaklah manfaat untuknya untuk melindungi dirinya dari cuaca sejuk, panas, salji dan hujan.” - (Kitab Jami’ Al-‘Ulum wa Al-Hikam, 2: 84)

Semoga jadi renungan berharga di pagi ini.


No comments